«یوکیا آمانو» در ادامه اظهارداشت: در حال حاضر ایران زیر نظر قوی ترین نظام بازرسی هسته ای در جهان است. وی افزود: این کشور نه تنها موافقتنامه پادمان با آژانس بلکه پروتکل الحاقی را به صورت شفاف و حتی فراتر از تعهدات خود تحت توافقنامه رسمی خود با آژانس اجرا کرده است.
 
وی که به منظور حضور در نشست امنیت هسته ای در واشنگتن به آمریکا سفر کرده است، گفت: در دیدار مشترک امروز خود با روسای جمهوری چین، فرانسه و آمریکا، نخست وزیر انگلیس، رییس شورای اروپا، وزیر دفاع آلمان، مسوول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و همچنین سفیر روسیه در آمریکا، بر تعهدات مربوط به فعالیت های هسته ای ایران تحت طرح جامع اقدام مشترک (برجام) که مورد تایید آژانس است، تاکید کردم.
 
آمانو در بیانیه خود خاطرنشان کرد: آژانس بین المللی انرژی اتمی دارای تجربه قابل توجه و تخصصی در تایید فعالیت های هسته ای است. از این رو به طور موثر می تواند انجام مسئولیت های خود را به عنوان چشم و گوش جهان در ایران و جامعه بین المللی تضمین کند.
 
رییس آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: برجام یک نتیجه کاملا روشن برای تایید فعالیت های هسته ای در ایران است و تلاش های قابل توجهی در جهت رسیدن به این شرایط صورت گرفت.
وی تاکید کرد: آژانس بین المللی انرژی اتمی به نقش خود به شیوه ای واقعی و بی طرف ادامه خواهد داد.