درپی انفجارهای امروز بروکسل اتحادیه اروپا به کارکنان خود دستور داد در منازل خود باقی بمانند.

درپی انفجار‌های امروز در شهر بروکسل تدابیر امنیتی در فرودگاه شارل‌دوگول فرانسه و فرانکفورت آلمان تشدید شد.

دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلیس درپی انفجارهای امروز در فرودگاه و یکی از ایستگاه‌های متروی شهر بروکسل با ابراز نگرانی از این اتفاقات گفت: از اتفاقات بروکسل شوکه شدم و نگران هستم. ما برای کمک هر اقدامی که نیاز باشد را انجام خواهیم داد.

پیش از کامرون نیز کارل بیلد، وزیر خارجه سابق سوئد نیز نسبت به کشیده شدن شهر بروکسل به یک منطقه جنگی ابراز نگرانی کرد. بروکسل قلب نهادهای سیاسی اتحادیه اروپا به شمار می‌رود.