علاءالدین بروجردی در خصوص دفتر جدید آژانس بین المللی برای راستی آزمایی پادمان های ایران اظهار داشت: ایران و کشورهای گروه 1+5 برای راستی آزمایی فعالیت هسته ای توافق هایی صورت گرفت که بازرسی ها در این چارچوب انجام خواهد شد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس نهم شورای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخشی از بازرسی ها باید با تایید ایران صورت بگیرد توضیح داد: آژانس بین المللی انرژی اتمی برای سرکشی به سایت های هسته ای و تهیه گزارش از فعالیت و عملکرد هسته ای ایران بازرسانی تعیین می کند که اگر این افراد به تایید ما نرسد هرگز اجازه ورود به ایران را نخواهندداشت.

وی ادامه داد: یکی از بخش های مهمی که در بازرسی های دیده شده تایید افراد بازرس از سوی ایران است که اگر تایید نشوند نمی توانند از سایت ها بازدید داشته باشند، بنابراین نگرانی برای دفتر راستی آزمایی پادمان های ایران وجود ندارد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بازرسی ها و حتی ایجاد این دفتر در چارچوب توافقات صورت گرفته انجام می شود و خواهد شد.

یوکیا آمانو دبیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته ای در نشست شورای حکام آژانس از ایجاد دفتری برای راستی آزمایی پادمان های ایران خبر داد.