عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در نشست خبری خود در ستاد انتخابات کشور در پاسخ به این پرسش که چرا اعلام نتایج به کندی انجام می‌شد، گفت: «ما کندی شمارش نداشتیم. شمارش آرای همه حوزه‌ها به موقع انجام شد، اما ما باید آراء را به تایید شورای نگهبان می‌رساندیم و بعد اعلام می‌کردیم.»

وزیر کشور با بیان اینکه دلیل نیامدن هاشمی رفسنجانی به وزارت کشور را نمی‌دانم، گفت: «زمانی آقای هاشمی در این مسیر تشریف آوردند و به دفتر من گفتند که می‌خواهند بیایند که البته تشریف نیاوردند و دلیل نیامدنشان را هم نمی‌دانم.»

رحمانی‌فضلی در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر اینکه خبرهایی رسیده بود مبنی‌بر اینکه برای افراد در حصر صندوق سیار ارسال شده‌بود و آیا چنین امری را شما تایید می‌کنید یا خیر، اظهار کرد: «دو نفری که در حصر بودند، رأی دادند و یکی هم به دلیل اینکه خارج از وقت بود، امکان رأی دادن نداشت.»