تا همین اواخر می شد از پرتغال به لهستان رانندگی کرد بی آنکه نیازی به بررسی کارت شناسایی باشد. پیمان شنگن میان 26 کشور اروپایی هرگونه بازرسی در مرزها را ممنوع ساخته بود تا دیدار مردم و دادوستد در دو سوی مرزها با شتاب و آسودگی بیشتری انجام بگیرد. ولی از زمانی که بحران پناهجویان آغاز شد دانمارک و سوئد و نروژ و آلمان و اتریش و فرانسه گونه ای بازرسی در مرزها را اجباری کرده اند و نگارش سوگنامه شنگن در بخش هایی از رسانه های اروپایی آغاز شده است.


بیشتر گناهان را بر گردن یونان انداخته اند چرا که امنیت مرزهایش را درست فراهم نکرده و اتحادیه اروپا هم گناهکار شناخته شده چرا که برای مدیریت کسانی که از راه می رسند هیچ توافق نامه ای در این اتحادیه نوشته نشده است.

حزب های دست راستی که بر سر سیاست های سخت گیرانه تر برای پذیرش مهاجران در تکاپو هستند مدعی هستند پیمان شنگن مرده است. میکل بالگارد پدرسن، رئیس محافظه کاران جوان دانمارک، می گوید: «به گمان من برای مهار بحران نیاز به ایست بازرسی هست. ولی اگر این کار، همیشگی شود بی گفتگو برای اقتصاد کشورهای ما دردسرهایی خواهد آفرید.»

تخمین زده می شود برای احیای همیشگی مرزهای گذشته ده ها میلیارد دلار نیاز باشد. توماس گاملتافت هانسن، وکیل جهانی حقوق بشر می گوید: «اگراین کار انجام شود، دردسرهای فراوانی برای پروژه اتحادیه اروپا به همراه خواهد داشت.»

ترس از موج تازه ای از پناهجویان که بهار امسال از راه خواهد رسید فراگیر است و باور همگان بر این است که این، پایان راه برای بی گذرنامه رفت و آمد کردن در سالهای پیش رو خواهد بود.