یک عضو فراکسیون رهروان ولایت در مجلس در جلسه ای از طرح تندروها علیه دولت روحانی پرده برداشت.

این عضو فراکسیون رهروان ولایت گفته است که تندروها قصد داشتند دولت روحانی رسمیت پیدا نکند.

گزیده سخنان این نماینده مجلس در زیر می آید:

*از ابتدای کار دولت، فشارهای غیرمنطقی وارد شد. مثلا در زمان استیضاح ها و رد برجام کار تشکیلاتی انجام می شد.

*تمام هم و غم برخی آقایان این بود که وزرای معرفی شده رای اعتماد نگیرند و دولت روحانی به حد نصاب نرسد.

* آقای صالحی امیری انسان پرتوانی است. با اقای نادران ده بار در مورد ایشان صحبت کرد و تنها دلیل ایشان این بود که می گفت، براساسا اطلاعاتی که به من در مورد صالحی امیری اطلاعات داده شده، حجت شرعی دارم که به ایشان رای ندهم.

* تندروهای مجلس می خواستند دولت روحانی را از رسمیت بندازند و برنامه ریزی کرده بودند 9 وزیر رای نیاورند. حتی روی برخی وزرا چون مصطفی پورمحمدی نیز دست گذاشته بودند و روح الله حسینیان تلاش می کرد ایشان رای اعتماد نیاورد.

*در جلسه ی فراکسیون با حضور آقای باهنر، می گفتند طییعی است که در هر دولت حداقل 6 نفر بیافتند (رای نیاورند.) اینها لیست 9 نفری تنظیم کرده بودند که ربیعی،، زنگنه، منفرد، مسعود سلطانی فرد، نجفی و چندین نفر دیگر در این فهرست بودند. حتی می خواستند رحمانی فضلی هم رای نیاورد. می گفتند باید او را بزنیم چون آدم لاریجانی است.