اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی دراستان اردبیل اعلام کردند: محرومیت استان از منطقه ی آزاد تجاری، نقطه ی سیاه فراموش نشدنی درکارنامه ی دولت مردان و نیز، نمایندگان مردم استان دردوره ی نهم مجلس است.

اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در این استان ، درجلسه ی ویژه ی بررسی آخرین وضعیت کاندیداهای دوره دهم مجلس شورای اسلامی ، برحضور فعالانه ی این حزب درسطح کشور و استان تاکید کردند.

به گزارش تابناک اردبیل به نقل از روابط عمومی حزب اعتماد ملی، دراین جلسه، دبیر استانی این حزب، با تبریک ایام دهه ی مبارک  فجروپیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و با اشاره به آخرین وضعیت کاندیداهای دوره ی دهم مجلس شورای اسلامی دراین مرحله از انتخابات گفت: گرچه تجدید نظردرباره ی برخی کاندیداها و امکان حضورنامزدهای برجسته و سرشناس دراین عرصه، درایجاد فضای گرم و رقابتی انتخابات بسیار موثر بود ؛ ولی، با کمال تاسف، هیچکدام ازکاندیداهای مورد نظر رد صلاحیت شده این حزب دراستان، از سوی شورای نگهبان، تایید صلاحیت نشده است.

وی افزود: با این حال، این حزب مصمم است همچنان با ارائه ی لیست انتخاباتی متشکل از کاندیداهای مورد نظرتایید صلاحیت شده درمرحله قبلی، که رایزنی های لازم صورت گرفته و به مرکز نیز منعکس گردیده و نیز، بررسی دقیق کاندیداهای موجود درحوزه های پنجگانه انتخاباتی استان و برگزاری نشست با این عزیزان، ازکاندیداهای مورد نظر خود حمایت نموده ودراین دوره ازانتخابات، حضور فعالانه داشته باشد.

دکترسید مهدی جوادی ، با اشاره به ارزیابی عملکرد نمایندگان استان دردوره ی نهم مجلس شورای اسلامی دراین جلسه، کارنامه ی نمایندگان مردم درخانه ی ملت در دوره ی یادشده را غیرقابل قبول خواند و افزود : اقدامات برجسته ای پیرامون استان، ازسوی منتخبین مردم استان دراین دوره از مجلس شورای اسلامی صورت نگرفت وشاید وضعیت نابسامان مدیریتی درسطوح عالی دراستان و به تبع آن، محروم شدن استان از ایجاد منطقه ی آزاد تجاری، دراین باره، کافی و وافی باشد.

وی دراین باره افزود: در این میان، با وجود این که نمایندگان استان درمجلس نهم و دولت مردان عالی استان، یکدیگر را به کوتاهی در تحقق این امر متهم می سازند ولکن، نباید تردید داشت، گرچه به سبب پیشنهاد این امر از سوی دولت و درقالب لایحه، ضعف آشکارمسئولان عالی اجرایی استان در توجیه نمایندگان مجلس پیرامون جوانب موضوع، امری بدیهی بوده؛ ولی، نقش منتخبین مردم درمجلس درانتخاب ونظارت برعملکرد دولت مردان عالی استان و رایزنی لازم با همکاران خویش در مجلس هم،از سوی مردم آگاه استان امری فراموش نشدنی بوده و همواره درکارنامه ی آنان خواهد ماند.

فضای کنونی انتخاباتی دراستان ونقش مجریان وناظرین انتخابات درایجاد فضای مناسب ورقابتی در این دوره ازانتخابات، تداوم نشست با کاندیداهای مورد نظر حزب دراستان وچگونگی تعامل با دیگر احزاب وگروه های سیاسی استان دراین مرحله ازانتخابات، ازدیگر مباحث اعضای شورای مرکزی این حزب دراین جلسه بود.