عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: داوطلبانی هستند که در آزمون شرکت نکرده‌اند ولی در لیست افراد احراز صلاحیت شده قرار دارند.

نجات‌الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به اتمام زمان اعتراض داوطلبان ردصلاحیت شده مجلس خبرگان اظهار داشت: با اتمام زمان اعتراض داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان، فقهای شورای نگهبان به اعتراضات رسیدگی خواهند کرد.

ابراهیمیان با بیان اینکه برخی از داوطلبان مجلس خبرگان بدون حضور در آزمون کتبی تایید صلاحیت شده‌اند، اظهار داشت: داوطلبانی هستند که در آزمون شرکت نکرده‌اند ولی در لیست افراد احراز صلاحیت شده قرار دارند.

ابراهیمیان همچنین در تشریح روند بررسی داوطلبان نمایندگی مجلس اظهار داشت: ‌ما بصورت شبانه‌روزی مشغول بررسی پرونده داوطلبان هستیم و تلاش داریم تا پایان فرصت قانونی روند رسیدگی به پرونده ها پایان یابد.

وی در واکنش به اظهارات برخی افراد و جریانات که مطرح کردند با رایزنی‌های انجام شده، داوطلبان جریان متبوعشان تأیید صلاحیت خواهند شد، اظهار داشت: عده‌ای از اشخاص نه بخاطر رایزنی بلکه بخاطر اینکه پرونده آنها اقتضاء می‌کند صلاحیت آنها تأیید شود، با نقض تصمیم هیئت نظارت به چرخه انتخابات بازمی‌گردند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: این مسئله هیچ ارتباطی به مذاکره و مفاهمه افراد و جریانات با شورای نگهبان ندارد چرا که صلاحیت هر داوطلبی که دلیلی برای رد صلاحیتش وجود نداشته باشد، تایید می شود لذا این گروه بند‌ی‌ها در شورای نگهبان مطرح نیست.

ابراهیمیان در ادامه با اشاره به نظارت دقیق شورای نگهبان در روند بررسی صلاحیت‌ها اظهار داشت: داوطلبی که صلاحیت نمایندگی مردم را نداشته باشد چه با رایزنی و چه بدون رایزنی صلاحیتش رد می‌شود، در مقابل اگر فردی صلاحیت داشته باشد حتی اگر اشتباهی در تصمیم هیئت نظارت پیش آمده باشد به انتخابات بازخواهد گشت.

وی افزود: احتمال اینکه صلاحیت عده‌ای از داوطلبان رد صلاحیت شده تایید شود، زیاد است همانگونه که تاکنون و پس از بررسی‌های مجدد مشخص شده که بعضاً اشتباهاتی بوجود آمده است و لذا این دسته از افراد صلاحیتشان تأیید شد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پایان با بیان اینکه هم پرونده افراد رد صلاحیت شده و هم پرونده افرادی که رای عدم احراز صلاحیت‌شان صادر شده، بررسی خواهد شد اظهار داشت: هر دو گروه پس از اعلام اعتراض، صلاحیتشان بررسی و بصورت دقیق به اعتراضشان رسیدگی خواهد شد.

گفتنی است پیش از این سیامک ره‌پیک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه انتخابات باشگاه خبرنگاران جوان،‌ اظهار داشت: صلاحیت علمی گروهی از داوطلبان، بدون آزمون و پیش از آن برای فقهای شورای نگهبان محرز بوده است، اما در مجموع، یک روش متداول و اصلی به صورت آزمون برای احراز شرط علمی داوطلبان تعیین شده و اعلام شد که کسانی که صلاحیت آنها به طرق دیگری احراز نشده بود می توانند از این طریق وارد شوند.