سید محمود علیزاده طباطبایی: درباره آخرین وضعیت مهدی هاشمی که اخیراً تحت عمل جراحی قرار گرفته و در بیمارستان بستری است اظهار کرد: خوشبختانه حال موکلم خوب است و همچنان در بیمارستان به سر می‌برد. البته کارهای بیمارستان تمام شده و فکر می‌کنم امروز یا فردا ترخیص شود.

وکیل مهدی هاشمی اضافه کرد: پزشک برای موکلم، استراحت تجویز کرده است که اگر موافقت شود، استراحت را در منزل می‌گذراند و در غیر این صورت به زندان بازمی‌گردد.

سید وحید ابوالمعالی دیگر وکیل مهدی هاشمی روز 21 دی‌ماه درباره جراحی اخیرموکلش به خبرنگار تسنیم گفته بود: مهدی هاشمی در زندان آزمایش‌هایی را انجام داد که بهداری ناجا با مشاهده نتیجه این آزمایش‌ها موضوع کاملا جدی است و مهدی هاشمی باید تحت نظارت برای انجام آزمایش‌های بیشتر و انجام جراحی‌ تشخصیصی به بیمارستان منتقل شود. مهدی هاشمی به همراه مأمور زندان به مرکز درمانی منتقل شد و بعد از عمل آندوسکوپی که انجام شد، یک عمل جراحی با بیهوشی کامل انجام شد که غده‌ای را از بدن هاشمی خارج کردند.

وکیل مهدی هاشمی اظهار داشت: آیت‌الله هاشمی هم که نگران وضعیت مهدی بود به بیمارستان آمد. مادر و محارم مهدی هاشمی هم آمده بودند؛ از مأموری که همراه مهدی به بیمارستان آمده بود خواهش کردیم که اتاق را ترک کند اما وی در کمال احترام و قاطعیت گفت چون این زندانی تحت نظر است، باید در تمام لحظات کنارش باشم. البته ما دوست داشتیم که در اتاق نباشد.

ابوالمعالی همچنین درباره آسیب‌دیدگی پای موکلش در زندان نیز گفته بود: موضوع شکستگی پای مهدی هاشمی مربوط به 4 هفته قبل بوده است که همان موقع به بهداری زندان مراجعه کرد و بهداری هم با آتل پای وی را بست. مهدی تا قبل از بیماری اخیر هم با عصا در زندان تردد می‌کرد.