صلاحیت سید محمود علیزاده طباطبایی و وحید ابوالمعالی وکلای خاندان هاشمی رفسنجانی توسط کمیته اجرایی انتخابات احراز نشد .

علیزاده طباطبایی با حضور در فرمانداری نطنز به منظور حضور در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای ثبت نام کرد که کمیته اجرایی انتخابات در استان اصفهان با استناد به بند 1 و 3 قانون انتخابات و به دلیل عدم التزام به اسلام و قانون اساسی صلاحیت وی را احراز نکرد .

همچنین سیدوحید ابوالمعالی دیگر وکیل مهدی هاشمی از حوزه انتخابیه تهران قصد حضور در انتخابات را داشت که صلاحیت وی نیز توسط کمیته اجرایی انتخابات استان تهران رد شد.