بحرین روابط دیپلماتیکش را با ایران قطع کرد.

وزارت امور خارجه بحرین در بیانیه ای ضمن اعلام این خبر، از دیپلمات های ایرانی خواست ظرف 48 ساعت آینده خاک این کشور را ترک کنند.

وزارت امور خارجه بحرین همچنین اعلام کرد که دفاتر دیپلمات این کشور در ایران بسته خواهد شد.