آتش بس در یمن هفت روز تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، ‌گفتگو کننده یمن یکشنبه در برن اعلام کرد آتش بس برای هفت روز دیگر تمدید شد.