عباس عراقچی از اطلاعات سیاسی بالای دانش آموزان پایه هشتم تعجب کرد.

سید عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه و رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام پست جدیدی را در اینستاگرام خود منتشر کرد.

وی با اشتراک گذاری سلفی خود با دانش آموزان پایه هشتم، نوشت: " با بچه های باصفای پایه هشتم و مدیر و مربیان دلسوز و متعهد آنها، بیست و ششم آذر ١٣٩۴. نزدیک به دو ساعت صحبت و سوال و جواب شد. سطح اطلاعات سیاسی بچه ها حیرت انگیز بود. خداوند همه فرزندان این کشور را حفظ کند. "