رییس سازمان انرژی اتمی با اشاره به جمع آوری تعداد سانتریفیوژها، گفت: در مجموع ۶ هزار سانتریفیوژ باقی می ماند.

علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی شامگاه چهارشنبه در حاشیه نخستین کنگره ملی خانه سرباز ایران در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه خارج کردن قلب راکتور اراک چه زمانی خواهد بود گفت: برای اینکه ما قلب راکتور را خارج کنیم باید یکسری اقدامات از طرف مقابل انجام شود تا این کار صورت گیرد.

وی ادامه داد: یکی از این اقدامات بسته شدن پرونده فعالیت های گذشته و حال ایران بود که انجام شد و دیروز یک قدم بلندی برداشته شد.

صالحی گفت: باید یک تفاهمنامه دیگر یا موافقتنامه پایه ای به امضای ایران و طرف های مقابل برسد که امیدواریم روز دوشنبه این اتفاق بیفتد.

وی یادآور شد: ضمن اینکه قبلا سه سند در این خصوص امضا شده بود که یک سند رسمی که توسط هشت وزیر امضا شده بود و یک یادداشت تفاهم بین گروه ۱ + ۵ بود و یک بیانیه نیت SOIکه آن هم به امضا رسیده است. بنابر این چهارمین سند نیز باید روز دوشنبه به امضا برسد تا مقدمات خارج کردن قلب راکتور اراک را بتوانیم آغاز کنیم.

وی ادامه داد: بنا به دستور هیات نظارت برجام عمل خواهیم کرد چون همه این کارها به هیات نظارت رفته و آنها پس از ارزیابی دستورات لازم را خواهند داد کما اینکه برای برچیدن سانتریفیوژها نیز همین اتفاق افتاد.

رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: وقتی طرف مقابل اقدامات لازم را انجام داد هیات نظارت و رئیس جمهوری به عنوان رئیس هیات نظارت برجام دستور به برچیدن سانتریفیوژها دادند و این کار انجام شد.

وی یادآور شد: تا قبل از آن سانتریفیوژهای غیرفعال را خارج کردیم ولی از هم اکنون به بعد خارج کردن سانتریفیوژهای فعال را هم آغاز کرده ایم.

صالحی ادامه داد: امیدواریم مجموعه های این فعالیت ها یعنی خارج کردن سانتریفیوژها و خارج کردن قلب راکتور ظرف چند هفته آینده انجام بگیرد و همانطور که آقای روحانی گفت در دی ماه شاهد لغو یا برطرف شدن تحریم ها به طور کلی باشیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به سوالی درخصوص جمع شدن تعداد سانتریفیوژها گفت: تعداد سانتریفیوژهایی که داشتیم حدود ۲۰ هزار عدد بود که ۶ هزار تای آنها می ماند و ۱۴ هزار باید جمع شود.

وی تاکید کرد: در سه الی چهار هفته آینده باید همه اقدامات را انجام دهیم که پیش بینی می کنیم این کار انجام گیرد.

وی درباره حواشی گزارش آمانو گفت: گزارش شخص آمانو و یک قطعنامه را داشتیم که البته گزارش آمانو با مفاد قطعنامه در تضاد است چرا که او استنباط های خودش را در گزارش آورده است؛ اصل برای ما قطعنامه است.

وی ادامه داد: بندهای ۹،۱۱ و ۱۳ قطعنامه صراحت بر این دارد که تمام قطعنامه های گذشته لغو شود و پرونده ای که تحت عنوان PMD از دستور کار خارج و از این به بعد در دستور کار آژانس فعالیت های هسته ای ایران در چارچوب برجام مورد پایش قرار می گیرد.