ایران خود را آماده ی دو انتخابات مهم در اسفند ماه می کند، انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان.

آیت الله سیدحسن خمینی نوه بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران کاندیدای انتخابات مجلس خبرگان شده است.

این نخستین بار پس از درگذشت آیت الله(امام) خمینی و پسر او است که فردی از خانواده شان وارد عرصه سیاست می شوند.

سیدحسن خمینی در میان احزاب مختلف ایرانی به شدت قابل اخترام است و چهره ای محبوب میان مردم و بویژه جوانان به حساب می آید. این آیت الله جوان با حملات جدی از سوی تندروها در طول ریاست جمهوری احمدی نژاد مواجه شد.

او بارها در سخنرانی های خود تندروی را خطری بسیار بزرگ عنوان کرده است. اصولگرایان معتدل و اصلاح طلبان از تصمیم سیدحسن خمینی برای کاندیداتوری استقبال کرده اند.

سیدمهدی طباطبایی، روحانی اصولگرای مشهور در خصوص سیدحسن خمینی گفت: اگر امام خمینی زنده بود، حتما از سیدحسن می خواست که در انتخابات شرکت کند.

در واقع سیدحسن خمینی برگ برنده ی اعتدال گرایان در انتخابات محسوب می شود.

از سوی دیگر، احتمال می رود که حسن روحانی، رئیس جمهور فعلی ایران نیز در انتخابات خبرگان کاندیدا شود.

به نظر می آید که نامزدی سیدحسن خمینی و همینطور حسن روحانی به اعتدال گرایان کمک خواهد کرد که در انتخابات دست بالا را داشته باشند.

در واقع، روحانی در میان مردم به خاطر توافق هسته ای محبوب است و خمینی جوان در میان مردم و جوانانان به خاطر مواضع صریح و شجاعانه اش.