نخست وزیر ترکیه برای نخستین بار به این مساله اشاره کرد که جنگنده روسی به این دلیل ساقط شد که ترکیه نمی توانست از نظر اخلاقی به این جنگنده اجازه دهد تا از طریق ترکیه مناطق مربوط به ترکمان‌ها در سوریه بمباران کند.

روزنامه تودی زمان نوشت؛ احمد داووداغلو، نخست وزیر ترکیه در جریان سخنرانی در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان بار دیگر از اقدام آنکارا در ساقط کردن جنگنده روس دفاع کرد و گفت: ‌ دولت ترکیه بخاطر حفاظت و دفاع از مرزهایش عذرخواهی نخواهد کرد.

نخست وزیر ترکیه بار دیگر تاکید کرد که کشورش ملیت خلبان‌های این جنگنده را حین ورود به مرز هوایی ترکیه نمی دانست.

روسیه در پاسخ به اقدام آنکارا تحریم‌های اقتصادی و سیاسی سختی را علیه ترکیه وضع کرده است.

وی همچنین برای نخستین بار به این مساله اشاره کرد که این جنگنده به این دلیل ساقط شد که ترکیه نمی توانست از نظر اخلاقی به این جنگنده اجازه دهد تا از طریق ترکیه مناطق مربوط به ترکمان‌ها در سوریه بمباران کند.