وزارت خزانه‌داری آمریکا در پایگاه اینترنتی خود نوشت؛ پس از تأیید این موضوع که ایران به تعهدات هسته‌ایِ خود عمل کرده است، آن دسته از تحریم‌های آمریکا علیه ایران که مرتبط با موضوع هسته‌ای این کشور بوده و در برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) مشخص شده است، بلافاصله لغو خواهند شد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا با تصریح به مطلب فوق، اعلام کرد: نخست اینکه دولت آمریکا مانع فعالیت‌های دارای مجوزِ تجاری شرکت‌ها(با ایران) - چه امروز، چه بعد از روز اجرای برجام - نخواهد شد.

دوم اینکه، حتی بعد از روز آغاز اجرای برجام، به علت نگرانی‌های خارج از برنامه هسته‌ای ایران، به‌طور کلی، تحریم‌های اقتصادی آمریکا(مرتبط با موضوعات غیرهسته‌ای ایران)، سر جای خود باقی خواهد ماند.

در پایان این یادداشت آمده است که آمریکا امیدوار است این گام‌ها در راستای منافع منطقه و جهان برداشته شود.