ملت ایران: داعش در پیام ویدیویی که جدیداً منتشر کرده است تهدید کرد که دوباره در فرانسه حملات تروریستی انجام خواهد داد.

در این پیام ویدیویی فردی اسحله بدست که نقاب به چهره دارد نشان داده شده است که به زبان فرانسوی صحبت می کند.

او خود را از شهروندان فرانسوی معرفی می کند و با خطاب قرار دادن «فرانسوا اولاند» رئیس جمهور فرانسه اعلام می کند که «فرانسوا اولاند در جنگ با ما(داعش) پیروز نخواهد شد.

تو به مردم وعده پیروزی بر علیه ما را دادی اما آگاه باش که پیروزی از آن ماست. ما هر چه زودتر خواهیم آمد و با حملات جدید خود فرانسه را نابود خواهیم کرد.

بعد از منتشر شدن این پیام در بین نیروهای امنیتی فرانسه اضطراب و نگرانی دوچندانی بوجود آمده است و با بررسی مجدد تدابیر امنیتی شدیدی اتخاذ شده است.