مشاور بین الملل رهبر معظم انقلاب گفت: ترکیه در سوریه با همه توان خود علیه بشار الاسد رییس جمهوری این کشور کار می کند اما ما روابط دوستانه خود با سوریه را حفظ کرده ایم و این سیاست را با وجود اختلاف دیدگاه در خصوص سوریه ادامه می دهیم.

علی اکبر ولایتی در مصاحبه ای با روزنامه السفیر به پاسخ جالب ظریف به وزیر خارجه امریکا در رابطه با داعش اشاره کرد.

مشاور بین الملل رهبر معظم انقلاب گفت: ترکیه در سوریه با همه توان خود علیه بشار الاسد رییس جمهوری این کشور کار می کند اما ما روابط دوستانه خود با سوریه را حفظ کرده ایم و این سیاست را با وجود اختلاف دیدگاه در خصوص سوریه ادامه می دهیم.

وی افزود: اگر ما به بشار الاسد رییس جمهوری سوریه کمک نمی کردیم، و دمشق را رها می کردیم، تا کنون سقوط کرده بود و اوضاع سوریه بسیار از اوضاع لیبی می شد.

ولایتی اضافه کرد: آنها برنامه تقسیم سوریه به پنج کشور را داشتند همان طور که رویای تقسیم عراق به سه کشور را در سر می پروراندند. ما در مقابل این برنامه ها ایستادیم و با صراحت می گویم که اگر این موضع ایران نبود دمشق و بغداد تاکنون فروپاشیده بودند.

مشاور رهبر معظم انقلاب اضافه کرد: در یکی از مراحل مذاکرات هسته ای، محمد جواد ظریف و جان کری ملاقات کردند. جان کری به آقای ظریف گفت: ما می دانیم که شما به دولت عراق کمک می کنید و آقای ظریف پاسخ داد: بله، درست است و اما اگر ما دست به این اقدام نمی زدیم، داعش با شما به جای موصل از طریق تلفن های بغداد تماس می گرفت.

ولایتی تصریح کرد: داعش قصد داشت که بغداد و چه بسا دمشق را هم اشغال کند اما هرگز نگفته است که برنامه ای برای مقابله با اسراییل دارد. معنای آن، این است که اسراییل بر بغداد و دمشق سیطره پیدا می کرد و اگر ایران به یمن کمک نمی کرد، صنعا تاکنون به دست مهاجمان سقوط کرده بود. مبالغه نیست اگر بگویم که ایران اکنون ستون فقرات منطقه و جهان اسلام است.