پایگاه اینترنتی روزنامه لوفیگارو اعلام کرد فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه خواستار تمدید حالت فوق العاده در این کشور بمدت سه ماه خواهد شد.

لایحه‌ای به منظور تمدید سه ماهه حالت فوق العاده روز چهارشنبه در هیئت وزرای دولت فرانسه ارائه خواهد شد. این متن در پارلمان فرانسه که براساس قانون باید هرگونه تمدید حالت فوق العاده را برای بیش از دوازده روز تایید کند، مورد بررسی قرار می گیرد.

رئیس دولت فرانسه در دیدار با نمایندگان پارلمان اعلام کرد از کمیسیون‌های قوانین در هر دو مجمع ملی و سنای فرانسه خواهد خواست به منظور انطباق قانون مربوط به حالت فوق العاده با شرایط پس از حملات پاریس، قانون سال هزار و نهصد و پنجاه و پنج را - که مربوط به همین امر است - اصلاح کنند.

فرانسوا اولاند روز جمعه سیزده نوامبر(۲۲ آبان) در پی حملات خونبار پاریس در این کشور حالت فوق العاده اعلام کرد.

این حملات و انفجارها یکصد و بیست و نه کشته و بیش از سیصد و پنجاه زخمی بر جای گذاشت.