لس آنجلس تایمز نوشت به گفته آمریکایی های نزدیک به تحقیقات درباره حملات پاریس، این حملات احتمالا توسط گروه کوچک تروریستی از بروکسل هدایت و تأمین مالی شده است.

به گفته دو مسئول پلیس فدرال آمریکا که در تحقیقات فرانسه درباره حملات تروریستی پاریس مورد مشاوره قرار گرفته اند حملات تروریستی پاریس احتمالا توسط یک هسته کوچک افراطی در بروکسل هدایت شده است.

مسئولان فرانسوی بر این باورند که حملات پاریس توسط این هسته در بروکسل برنامه ریزی و حمایت مالی شده است. این منابع آمریکایی که خواستند نامشان فاش نشود زیرا هنوز تحقیقات نهایی نشده است تاکید کردند که عاملان حمله احتمالا درک قابل توجهی از تاریخ و فرهنگ فرانسه به ویژه پاریس داشتند و این احتمال بسیار زیاد است که شماری از آنها در پاریس زندگی می کردند.

این منابع می گویند این مسئله به طور کامل در جابجایی بدون مشکل آنها در شهر بزرگ پاریس و پیگیری حملاتی هماهنگ برضد شش هدف در مناطق مختلف این شهر مشخص است.