رئیس جمهور در همایش ملی روستا با اشاره به این که خدمات خوبی در حوزه ی بهداشت و آبرسانی در روستاها شده است گفت: متاسفانه با افزایش جمعیت، ادامه خشکسالی و کاهش منابع زیر زمینی مواجه هستیم که البته این موضوع از دیرباز و از زمان کوروش از دغدغه‌های ما بوده است و دعایی که در یکی از کتیبه‌های آن زمان نوشته شده است این است که خدایا ما را از خشکسالی و دروغ دور بدار و در زمینه‌ی دروغ تجربه کردیم و دیدیم که چه بلایی بر سر ما آورد.

وی با اشاره به اینکه خشکسالی در سطح جهان به رفتار نادرست بشر با طبیعت مربوط می‌شود تصریح کرد: اقدامات نادرست پیامدهای نادرست دارد و ما باید بهره وری آب را زیاد کنیم و بهتر از آن استفاده کنیم و در این راستا با کشاورزی سنتی نمی‌توانیم مردم روستا را ثروتمند کنیم. پس نیازمند تحول و فناوری هستیم.

روحانی با بیان یان که دولت در زمینه‌ی اقدامات خدمات عمومی در حد توانش در این دو سال حرکت کرده است گفت: ۶ هزار کیلومتر جاده آسفالته برای روستائیان ظرف دو سال ایجاد شده است که از اول انقلاب تا به حال ۱۰۴ هزار کیلومتر جاده آسفالته روستایی داشته‌ایم و برای امسال نیز ۴ هزار کیلومتر دیگر مد نظر داریم.

وی همچنین با اشاره به این که در زمینه‌ی تامین آب قدم‌های خوبی برداشته شده است، گفت: صحبتی وجود دارد مبنی بر این که ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه برای آب روستایی بگیریم که من اینجا قول می‌دهم این کار را انجام خواهم داد.

رئیس جمهور با بیان اینکه در مساله گاز رسانی هم اقدامات خوبی انجام شده است و در نظر داریم که ان‌شاء‌الله تا پایان دولت تقریبا کار گاز رسانی به روستاها را به نهایت برسانیم تصریح کرد: ‌ارائه خدمات در زمینه بهداشت، راه و آب به روستاها از اهمیت بسیار برخوردار است و می‌توانیم با ارائه خدمات ارتباطی نیز اشتغالی نو در روستاها ایجاد کنیم. چون اگر خدمات ضروری و اشتغال را در روستاها فراهم کنیم، می‌توانیم روستاها را به عنوان مرکز امید، تولید و توسعه احیاء کنیم چون توسعه پایدار کشور در صورتی محقق می‌شود که روستاها در مسیر توسعه پایدار باشند.