پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان روز پنجشنبه در سخنانی درکنگره آمریکا توافق هسته ای بین ایران وگروه ۱ + ۵ را مورد تمجید قرار داد.

وی به نشانه خشنودی ازتعامل آمریکا با ایران وکوبا، ' شجاعت وتهور ' مورد نیاز ازسوی رقبای دیرین برای از سرگیری مذاکرات را ستود.

پاپ فرانسیس مستقیما به نام کشور خاصی اشاره نکرد، اما فحوای کلام وی، حمایت ازتوافق هسته ای ایران با گروه ۱ + ۵ وآشتی واشنگتن با کوبا را به همراه داشت.

وی گفت: وقتی کشورهایی که اختلافاتی با هم داشته اند، مسیر مذاکره را در پیش می گیرند، فرصت های جدیدی به روی همه گشوده می شود.

وی افزود: این اقدام مستلزم شجاعت و تهوری است که با عدم مسوولیت، برابری نمی کند و یک رهبر سیاسی خوب کسی است که با در نظر گرفتن منافع همگانی، فرصت را با گشاده رویی وعملگرایی غنیمت می شمارد.

براساس این گزارش، واتیکان ازتوافق هسته ای حاصل شده بین ایران و گروه ۱ + ۵ استقبال کرده است.

رهبر کاتولیک های جهان دربخش دیگری ازسخنان خود موضوعات اجتماعی را مورد توجه قرار داد وبه نمایندگان آمریکا هشدار داد که بنیان خانواده در معرض تهدید است.

وی همچنین با اشاره به معضل پناهجویان ازآمریکا خواست از دشمنی با این افراد دست بردارد و با آنها به نحوی انسانی رفتار کند.

پاپ فرانسیس بعلاوه خواستار هوشیاری جهانی نسبت به پدیده بنیادگرایی شد و گفت که باید بین مبارزه با افراطیون و پاسداری از آزادی های مذهبی، موازنه برقرار شود.