در پی ادعاهای نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس در خصوص عاملان پرونده دکل نفتی گمشده و ارائه برخی اسناد و مدارک در این زمینه، «روزنامه‌های شرق» به انتشار اسناد و مطالبی تازه در این زمینه پرداخت.

«شرق» در مطلبی با عنوان «انگشت اتهام از آقای «ش» برداشته شد»، نوشت: ماجرای دکل گمشده‌ای که پولش از حساب شرکت تأسیسات دریایی خارج‌ شده و پس از سه سال، این روزها خودش در خلیج مکزیک در حال کار است، هر روز ابعاد جالب‌تری پیدا می‌کند.

پس از آنکه روز چهارشنبه نادر قاضی‌پور، اسناد و تصاویری از برخی افراد دخیل در این معامله را در اختیار خبرگزاری رسمی مجلس(خانه ملت) قرار داد، نام‌های جدیدی در این‌ راستا به میان آمد. مهم‌ترین چهره‌ای که در توضیحات روز چهارشنبه قاضی‌پور از او رونمایی شد، مشاور وقت مدیرعامل شرکت تأسیسات دریایی یعنی آقای «ش» بود؛ کسی که انتشار تصاویرش در کنار دکل گمشده و سخنان قاضی‌پور درباره سمت حساس او در زمان عقد قرارداد و ماجرای صدور چک‌ها و واریز پول به حساب شرکت Dean، باعثشد کشف هویت این مدیر نفتی، برای رسانه‌ها جذاب شود.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد فردی که قاضی‌پور از او به عنوان رباینده دکل نام برده، «آقا مراد شیرانی» از مدیران نفتی و یکی از افرادی است که در دهه‌های قبل به عنوان مبتکر نمونه صنعت نفت معرفی شده بود. او در دوران مدیرعاملی علی طاهری در شرکت تأسیسات دریایی(سال‌های ٩٠ تا ٩٢) مشاور مدیرعامل بوده و قرارداد خرید دکل نفتی هم در همان بازه زمانی یعنی در سال ٩١ منعقد شده است.

برای اینکه بدانیم در ماجرای خرید دکل پرماجرا چه گذشته و چگونه این دکل سر از خلیج مکزیک درآورده، سراغ دفتر شیرانی را گرفتیم. «مراد شیرانی» کسی بود که به سوالات ما در این‌باره پاسخ داد و براساس توضیحات او، ماجرای دکل گمشده وارد فاز دیگری می‌شود.

به گفته شیرانی، شرکت Dean، دو ماه قبل از انعقاد قرارداد خرید دکل به شکل صوری ثبت می‌شود و پس از ثبت به نام «عمر کامل آل سواده»، به سراغ شرکت تأسیسات دریایی ایران می‌آید. دلال‌های شرکت Dean یک دکل نفتی متعلق به شرکتی رومانیایی که در حال بازسازی در ترکیه بود را به شرکت تأسیسات دریایی پیشنهاد می‌کنند. طاهری مدیرعامل شرکت و شیرانی مشاور او، صرفا مشخصات فنی را تأیید می‌کنند و برای تأیید نهایی دکل، شیرانی به همراه طاهری عازم ترکیه می‌شوند و درنهایت پس از تأیید فنی دکل مبلغ ٠٠٠ / ٣٥٣ / ١٧ دلار به شرکت Dean به عنوان واسطه معامله پرداخت می‌شود تا پس از نهایی‌شدن معامله، دکل به ایران منتقل شود.

شیرانی درباره چگونگی واریز مابقی پول و تحویل‌ندادن دکل به ایران، می‌گوید: برخی افراد خاصی که دارای ارتباطات ویژه با فردی به نام رضا طباطبایی بودند، با اعمال نفوذ و فشار بر شرکت تأسیسات دریایی، شرکت را مجبور به پرداخت ٨٠ درصد باقی‌مانده قیمت قبل از تحویل دکل می‌کنند. پس از اینکه این پول به حساب شرکت Dean واریز می‌شود، این شرکت با گرفتن پول و واریزنکردن آن به حساب شرکت رومانیایی، باعثمی‌شود شرکت رومانیایی دکل را به شرکتی دیگر بفروشد و دست شرکت تأسیسات دریایی هم از دکل کوتاه بماند.

شیرانی درباره ارتباط طباطبایی با شرکت Dean و شخص عمر کامل نیز به نکته جالبی اشاره می‌کند و می‌گوید: عمر کامل آل سواده تا سال گذشته قبول نمی‌کرد شرکت او پول‌ها را دریافت کرده اما پس از پیگیری‌های پیچیده و دقیقی که انجام شد، در نهایت «کنلون‌بانک» چین تأیید کرد در شرایط تحریم، پول‌های شرکت تأسیسات دریایی به حساب شرکت Dean واریز شده است. پس از آن بود که عمر پرده از راز بزرگ شرکت Dean برداشت و قرارداد همکاری خود با رضا طباطبایی را افشا کرد.

براساس این سند، مالک شرکت Dean و تنها ذی‌نفع و دارنده شرکت از جمله دارایی‌ها و تمامی سودها و حقوق آن رضا مصطفوی‌ طباطبایی است و شخص عمر کامل آل سواده، فقط نماینده طباطبایی در این شرکت بوده است.

پس از این افشاگری، شیرانی به عنوان فردی که در گزارش روز چهارشنبه خانه ملت متهم ربایش دکل معرفی شده بود، حالا پای طرف اصلی ماجرا یعنی رضا مصطفوی طباطبایی به پرونده باز شده است؛ پرونده‌ای که به‌نظر می‌رسد با این مستندات، نقاط مبهم آن در حال برطرف‌شدن است.