خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) سفر اخیر خود به عربستان سعودی در راس هیاتی از این جنبش را مهم توصیف کرد و گفت این جنبش برای بازگشایی صفحه جدیدی از روابط با عربستان سعودی توافق کرد.

وی همچنین تاکید کرد حماس علاقه مند به برقراری رابطه با مصر است.

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس اظهار داشت: روابط با عربستان سعودی روابطی قدیمی است بنابراین ما در اواخر ماه رمضان سفر مهمی به عربستان داشتیم و برخی از شائبه ها مورد بحثو بررسی قرار گرفت و همچنان به دنبال برطرف کردن آنها هستیم.

وی اظهار داشت: ما همچنین علاقه مند هستیم با مصر که همسایه فلسطین و برادر بزرگ ما است رابطه داشته باشیم و امیدواریم روابط ما با مصر همانند تمام کشورهای عربی روابطی طبیعی، خوب و به نفع فلسطین و منافع امنیت ملی عربی باشد.