شورای عالی امنیت ملی ادعای خبرگزاری آسوشیتدپرس مبنی بر دست یافتن به سند توافق ایران و آژانس را غیر واقعی توصیف کرد.

سید علی حسینی تاش معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سوالی در مورد گزارش خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس پیرامون متن ادعایی توافق میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت؛ هیچ توافقی به امضای معاون راهبردی دبیر شورای عالی امنیت ملی با آژانس وجود ندارد و اصولا این موضوع در حوزه کاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی قرار ندارد.

خبرگزاری آسوشیتدرپرس در گزارشی روز پنج شنبه ۲۹ مرداد با انتشار سندی جعلی مدعی شد که به متن توافق محرمانه به امضای تِرو واریورانتا، معاون مدیرکل در امور پادمان‌ها از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و علی حسینی‌تاش، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی در امور راهبردی از جانب ایران دست یافته است.