در میان متخصصانی که این توافق را تایید کرده اند، ۱۰۰ نفر از سفرای سابق، ۲۹ نفر از دانشمندان، ۶۰ نفر از مقامات امنیتی آمریکا و نیز ۱۱ نفر از مقامات ارشد امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی حضور دارند.

تمامی این افراد تاکید کرده اند که توافق هسته ای با ایران، توافقی خوب است که نه تنها در زمینه هسته ای تضمین های کافی برای عدم انحراف دارد بلکه برای تامین امنیت و صلح و ثبات خاورمیانه و آمریکا نیز توافقی خوب است.

هیل درباره دلایل این دانشمندان در خصوص حمایت از برجام می نویسد: این متخصصان می گویند دلایل بسیاری برای خوب بودن این توافق وجود دارد؛ از جمله اینکه ایران تعهد داده تا به مدت ۱۵ سال محدودیت های جدی در فعالیت های هسته ای خود ایجاد کند و ذخیره اورانیوم غنی سازی شده خود را تا حد کمی پایین نگاه دارد. همچنین ایران دو سوم سانتریفیوژهای خود را برمی چیند و تنها از نسل اول سانتریفیوژهای خود برای غنی سازی استفاده خواهد کرد.

این متخصصان تاکید کرده اند که براساس برجام ایران نه تنها دیگر در سایت زیرزمینی فردو در قم، غنی سازی اورانیوم نخواهد کرد بلکه با بازطراحی رآکتور آب سنگین اراک که می توانست سالانه پلوتونیوم مورد نیاز برای ساخت یک بمب اتمی را تولید کند، موافقت کرده است.

این متخصصان با این حال در بیانیه حمایت خود از برجام مدعی شده اند که براساس این توافق ایران متعهد شده است که به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه بازدید موثر از سایت های نظامی را بدهد که البته این ادعا بارها از سوی تیم مذاکره کننده ایران رد شده است.

گفتنی است ایران و گروه ۱ + ۵ متشکل از آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه، چین و آلمان در روز ۲۳ تیرماه به توافقی جامع برای حل و فصل موضوع هسته ای ایران در وین اتریش دست یافتند.