برخی رسانه‌های عربی در راستای کارشکنی در مسیر بهبود روابط ایران با کشورهای عربی، ادعا کرده‌اند که ایران قصد حمله به برخی کشورهای منطقه را دارد.

رسانه‌های وابسته به ارتجاع عرب، با جعل خبر، درصدد متهم کردن ایران به جنگ‌افروزی در منطقه هستند. در روزهای اخیر دو رسانه سعودی و مصری ادعا کردند ایران در پی حمله نظامی به کشورهای عربی است.

یک روزنامه مصری نیز نوشت که ایران در چند هفته آینده به قطر حمله می‌کند!

طرفه اینکه رسانه سعودی «آی‌نیوز» ادعا کرد قرار است ایران طی دو سال دیگر به عربستان حمله کند و ارتش این کشور تانک‌های خود را در نزدیکی کعبه مستقر خواهد کرد!

رسانه مصری «التحریر» هم ادعا کرد ایران سعی دارد میان کشورهای عربی فتنه‌انگیزی کند و با حمله نظامی به قطر در چند هفته آینده در نظر دارد از این طریق مانع اتحاد مصر با قطر و دیگر کشورهای عربی شود.

به نظر می‌رسد این تلاش‌های تبلیغاتی با هدف خنثی ساختن اقدامات وزیر خارجه کشورمان برای عادی‌سازی روابط با کشورهای عربی صورت می‌گیرد که در هفته‌های گذشته در قالب سفرهای دوره‌ای به کشورهای عربی مانند قطر، کویت و لبنان و نیز انتشار دو مقاله در رسانه‌های منطقه‌ای انجام شد.