صلاح البردویل درباره رابطه حماس با جمهوری اسلامی ایران به «النشره» گفت: برخی ها تصور می کنند که رابطه حماس با جمهوری اسلامی ایران بدتر شده است و این از سفر(خالد مشعل) رئیس دفتر سیاسی حماس به عربستان سعودی برداشت می شود، اما همه این گمانه زنی ها صرفا رسانه ای است و صحت ندارد.

حماس روابط خود را با ایران قطع نکرده و قطع نخواهد کرد. حماس به دنبال روابط با همه کشورهایی حامی مقاومت و ملت فلسطین در عرصه سیاسی و معنوی است.

وی افزود: شکی نیست که حوادث، چه حوادثپیش از تحولات سوریه و چه پس از موضع حماس درباره یمن بر این روابط تاثیر منفی داشت و به نوعی سردی در روابط ایجاد کرد، اما به حد قطع روابط نرسیده است. هیچ یک از دو طرف به قطع کردن روابط با طرف دیگر تصمیم نگرفته است زیرا وجوه مشترکی در روابط حماس، ایران و حزب الله وجود دارد که نمی توان آنها را نادیده گرفت.

البردویل افزود: حماس خواهان این نیست که ایران از آن حمایت کند بلکه خواهان این است که ایران حامی مسئله فلسطین باشد زیرا مسئله فقط حماس نیست. هر کسی که از مسئله فلسطین حمایت کند، افتخار آزادی فلسطین را به دست می آورد و البته دشمن مشترک نیز وجود دارد.