خبرگزاری ایسنا: این عکس را «سلام خبر» منتشر کرده است.

احمدی‌نژاد در بخشی از صحبت‌های خود که در گزارش این روزنامه دیده می‌شود گفته بود: ایران تقریباً از نقطه حساس در بحثهسته‌ای عبور و چرخه را تکمیل کرده است.

امروز(سه‌شنبه - ۲۳ تیر) پس از گذشت ۹ سال از آن روز، خبر خوش هسته‌ای در دولت روحانی به گوش رسید: ایران و ۱ + ۵ به جمع‌بندی نهایی رسیدند.

احمدی‌نژاد: خبر خوش هسته‌ای دارم!