مدیران و شرکت های گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از لیست تحریم ها خارج شدند.

با توافق جامع هسته ای میان ایران و کشورهای ۱ + ۵ که روز گذشته انجام شد مدیران و شرکت های گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از لیست تحریم ها خارج شدند.

بر اساس این گزارش، در متن انگلیسی برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) نام مدیران ارشد کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران همچون محمد حسین داجمر، علی عزتی، قاسم نبی پور، علاالدین سادات رسول، حسن جلیل زاده، منصور اسلامی، محمد هادی پژند، غلامحسین گلپرور، جمشید خلیلی، احمد تفضلی، احمد سرکندی، علیرضا قزل ایاغ و … به همراه شرکت های گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به چشم می خورد که از لیست تحریم های یک جانبه آمریکا خارج شده اند.

لازم به ذکر است که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و مجموعه شرکت های گروه از سپتامبر ۲۰۰۸ تاکنون در ۲۲ نوبت تحت تحریم دفتر کنترل سرمایه های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا(OFAC) قرار گرفت که ۲۰ مورد آن پس از تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ و از ابتدای تیرماه ۱۳۸۹بوده است.

علاوه بر این از ابتدای سال ۱۳۹۰ تاکنون افک ۱۳ تحریم و دو بخشنامه بر علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران صادر و اعمال کرد که در مجموع(OFAC) تا به حال ۱۳۲ شرکت و ۱۶ نفر از مدیران کشتیرانی را تحریم کرده که بیشترین تعداد در بین سازمان ها و ارگانهای تحریم شده در سطح کشور بوده است.