معاونان یوکیا آمانو مدیرکل اژانس بین المللی انرژی اتمی برای حل مساله ابعاد نظامی احتمالی یا مطالعات ادعایی به تهران می روند.

یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده روز یکشنبه به خبرنگاران گفت: هرچند که آژانس تاکنون نتوانسته برای اثبات ادعاهای خود در این زمینه مستنداتی قابل اتکا و موثق ارائه کند ولی چون ایران می خواهد مساله را حل کند آمادگی خود را اعلام کرد تا کمک کند آژانس در چارچوب ملاحظاتش این مساله را هم حل نماید.

وی گفت: از نظر ما این موضوع سختی نیست چون ابهامی ندارد و از این بابت نگرانی نداریم اما نباید باب ادعاهای واهی را به گونه ای باز بگذاریم.