فرانک والتر اشتاینمایر، گفت عدم دستیابی به توافق با ایران شکستی برای همه طرف‌هاست.

وی در شهر وین گفت: «وقتی در چند روز آینده این شهر را ترک می‌کنیم، دو گزینه وجود دارد. یا همه برنده شده‌اند یا توافق از دست رفته است و در آن صورت همه باخته‌اند.»

وزیر خارجه آلمان گفت گروه ۱ + ۵ آماده توافق با ایران به هر قیمتی نیست.

وی گفت: «مایلم تاکید کنم ما از حصول توافق به هر قیمتی سخن نمی‌گوییم.»

وی افزود هدف دستیابی به توافقی است که موجب رفع هرگونه احتمال ساخت سلاح هسته‌ای توسط ایران شود.