یک فعال سیاسی با تاکید بر اینکه حمایت و پشتیبانی از تیم مذاکره‌کننده وظیفه همه مردم است، اظهار کرد: ما میز مذاکرات را ترک نمی‌کنیم و این مسیر را ادامه می‌دهیم اما باید به گونه‌ای عمل کنیم اگر آن‌ها تعللی در لغو تحریم‌ها داشتند تاثیر آن را کاهش دهیم.

محسن رفیق دوست با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت و پشتیبانی همه جانبه از تیم مذاکره کننده هسته‌ای اظهار کرد: آنچه که حق است آن است که باید تحریم های ظالمانه علیه مردم کشورمان برداشته شود و از آنجایی که مقام معظم رهبری نیز موضوع هسته‌ای را حمایت و هدایت می‌کنند و از ملت خواسته اند که از تیم مذاکره کننده حمایت و پشتیبانی کنند، ‌وظیفه ما این است که به آن‌ها دلگرمی بدهیم تا بتوانند در مذاکرات با قلبی محکم حاضر شوند و پیش بروند.

وی با تاکید بر اینکه باید از مذاکرات پشتیبانی کنیم، گفت: ‌ تیم مذاکره کننده هسته‌ای نباید دل به دشمنان بدهند چرا که آن‌ها هیچ گاه به ما رحم نکرده‌اند و هیچ گاه ما را قبول نداشته‌اند.

این فعال سیاسی با بیان اینکه ما میز مذاکرات را ترک نمی کنیم و مذاکرات را ادامه می‌دهیم، افزود: باید همچون ۳۵ سال گذشته که کشور به نوعی در تحریم‌ها بود مملکت خود را بسازیم و با تولید داخل و اتکای به جوانان خود به گونه‌ای عمل کنیم که چنانچه آن‌ها در لغو و یا از بین بردن تحریم ها تعلل کردند با تلاش خود تاثیر این تحریم ها را از بین ببریم.