دو سناتور آمریکایی، مارک کرک و رابرت منندز، برای تمدید ده ساله تحریم‌های ایران، به دنبال جلب رضایت اعضای کنگره هستند.

در اصلاحیه پیشنهادی آنها، طرح تمدید تحریم‌های ایران از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۶ - - به مدت ده سال - - پیش‌بینی شده است.

مارک کرک جمهوری خواه و رابرت منندز دموکرات از حامیان سرسخت تشدید تحریم‌های ایران هستند. آنها در سال ۲۰۱۱ نیز پیشنهاد کردند علاوه بر تحریم بانک مرکزی ایران، مؤسسات مالی خارجی که با این بانک معامله می‌کنند تحریم شوند.