شام کاری محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه کنفرانس بازنگری NPT در اقامتگاه سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل برگزار شد.

در این شام کاری علاوه بر ظریف و موگرینی، سید عباس عراقچی، مجید تخت روانچی و هلگا اشمیت معاونان وزیر امور خارجه ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حضور داشتند.

امروز نیز جلساتی در سطوح مختلف برگزار خواهد شد و طبق گفته های وزیر امور خارجه کشورمان نگارش متن برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) آغاز خواهد شد.

این اولین شام کاری ظریف و موگرینی پس از تصدی موگرینی به این سمت است.