وزیر امور خارجه کشورمان گفت: دروین، دوستان این فرصت راپیدا کردند که درمورد حرف هایی که زده شده و نیز درباره برنامه هایی که در کنگره مطرح بوده است، سئوال کنند و بیشتر در مورد موضوع تحریم ها صحبت کردند.

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در بدو ورود به نیویورک گفت: علاوه بر شرکت در اجلاس بازنگری معاهده عدم اشاعه سلاح های هسته ای، آمده ایم تا از طرف آمریکائی توضیح بیشتری درباره آثار توافق احتمالی بر وضع داخلی تعهدات این کشور بشنویم.

وی افزود: ما دولت آمریکا را مسئول اجرای تعهدات بین المللی می دانیم و طبق مقررات بین المللی مشکلات داخلی هیچ دولتی، آن دولت را از اجرای تعهدات بین المللی خود معاف نمی کند.

وی اضافه کرد: این مبنائی است که ما بر اساس آن مذاکره می کنیم و البته مایلیم که توضیح بشنویم و دوستان ما شنیده اند و شاید در مذاکراتی هم که در این هفته خواهیم داشت، در مورد آثار وضع داخلی ایالات متحده بر اجرای تعهدات آن کشور اگر توافق حاصل شود، بیشتر توضیح بشنویم.

تحریم و توافق باهم سازگاری ندارند

وزیر امور خارجه در گفتگو با واحدمرکزی خبر در پاسخ به این سئوال که آیا در نشست اخیر وین درباره رفع تحریم ها شفاف سازی شده است یا خیر؟ گفت: ما از ابتدا گفته ایم که تحریم و توافق باهم سازگاری ندارند، باید طرفهای ما یکی از این دو را انتخاب کنند.

وی افزود: در مذاکرات لوزان ما به چارچوبی رسیده بودیم که با اجرای آن، هم تحریم های اقتصادی و مالی برداشته و هم قطعنامه های شورای امنیت لغو می شوند و یک قطعنامه جایگزین آن می شود که توافق را تائید خواهد کرد.

ظریف با تاکید بر اینکه این توافق مبنایی بوده که در لوزان به نتیجه رسیده است، گفت: البته باید در مورد همه زمینه ها، چارچوب هایی که در لوزان درباره آنها توافق شده، یا راه حل هایی که در موردشان تفاهم شده است، به صورت مکتوب در آیند و به سندی که مورد موافقت قرار بگیرد، تبدیل شوند.

وی درباره نشست اخیر وین افزود: در اجلاس وین، دوستان ما این فرصت را پیدا کردند که در مورد حرف هایی که زده شده و نیز درباره برنامه هایی که در کنگره مطرح بوده است، سئوال کنند و بیشتر در مورد موضوع تحریم ها صحبت و حتی در مورد متنی که در این زمینه مطرح است، گفتگو شود.

شرکت در اجلاس بازنگری معاهده عدم اشاعه هسته ای

وزیر امور خارجه همچنین هدف اول این سفر را شرکت در اجلاس بازنگری معاهده عدم اشاعه هسته ای دانست که بر اساس مقررات آن، هر پنج سال یکبار تشکیل می شود.

وی به برگزاری اجلاس قبل در سال ۲۰۱۰ میلادی در نیویورک اشاره کرد و اجلاس کنونی یعنی سال ۲۰۱۵ را فرصتی برای اعضای ان. پی. تی خواند که میزان پایبندی به ان پی تی و اقداماتی را که نیاز است بررسی کنند.

ظریف به ریاست کشورمان بر جنبش عدم تعهد اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس جنبش عدم تعهد، از فعال ترین اعضای معاهده ان. پی. تی است و امسال هم مواضع جنبش را که بسیار شبیه به مواضع ملی ماست، در افتتاحیه اجلاس بازنگری معاهده عدم اشاعه در مجمع عمومی مطرح خواهیم کرد.

وی افزود: این اجلاس چند هفته ای است و مذاکرات در مورد سند نهایی ادامه خواهد داشت، البته همواره این مذاکرات به دلیل تفاوت مواضع کشورهای هسته ای و غیر هسته ای، مذاکراتی دشوار بوده و در بسیاری از مورد به نتیجه نرسیده است.

وزیر امور خارجه کشورمان سه موضوع خلع سلاح هسته ای، دسترسی به فناوری صلح آمیز و عدم اشاعه هسته ای را سه ستون معاهده عدم اشاعه خواند و گفت: کشورهای عضو جنبش عدم تعهد و بیشتر کشورهای غیر هسته ای، توازن در هر سه مبنای معاهده را خواستارند.

وی خلع سلاح هسته ای را نسبت به دو موضوع دیگر از نظر کشورهای فاقد این سلاح مهم تر دانست و گفت: کشورهای دارای سلاح هسته ای، بیشترین تخلف را از موازین ان. پی. تی و معاهده داشته اند، چون ماده شش معاهده خلع سلاح را خواستار است و تفسیر و رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری نیز آنها را به پیگیری برنامه خلع سلاح موظف کرده است، ولی آنها این کار را انجام نداده اند.

عاری سازی خاورمیانه از سلاح هسته ای

ظریف در بخش دیگری از این مصاحبه به موضوع مهم عاری سازی خاورمیانه از سلاح هسته ای اشاره کرد و گفت: در بازنگری سال ۱۹۹۵ میلادی، عاری سازی خاورمیانه از سلاح هسته ای نیز در دستور کار قرار گرفت ولی برخی از اعضای ان. پی. تی، تاکنون از این موضوع جلوگیری کرده اند.

وی همچنین به دیدارهای جانبی خود در حاشیه اجلاس اشاره کرد و گفت: با کشورهای مختلفی که در نشست امسال حضور خواهند داشت، دیدار و مذاکره خواهیم داشت و وزیران خارجه تعداد قابل توجهی از کشورهای جهان در این اجلاس شرکت می کنند.

وزیر امور خارجه کشورمان به برنامه ریزی برای دیدار با دبیرکل و اعضا دبیرخانه سازمان ملل اشاره کرد و گفت: گفتگو با گروه کشورهای پنج بعلاوه یک، بیشتر در سطح همکاران من و در یکی دو مورد هم با حضور خود بنده پیگیری خواهد شد تا در مرحله کنونی که هستیم و مرحله نگارش است بتوانیم کار را پیش برد.