خبرنگار شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار در لوزان گفت شانس زیادی برای رسیدن به توافق وجود دارد.

آنتوان ماریوتی گزارش داد واقعاً شانس زیادی برای رسیدن به توافق وجود دارد. بیش از دوازده سال است که این بحران روابط بین المللی را تحت تاثیر قرار داده است. تقریبا یکسال و نیم است که مذاکراتی جدی وجود دارد. در زمان احمدی نژاد اینگونه نبود و مذاکرات اینقدر وارد جزئیات نشده بود.

مسلماً هرگز مثل امروز به توافق نزدیک نبوده ایم. اراده ای واقعی نزد دو طرف وجود دارد. وقتی با ایرانی ها یا وقتی با اعضای گروه پنج به علاوه یک صحبت می کنیم، متوجه این اراده می شویم. اما همواره این قضیه، قضیه ای پیچیده بوده است.

این خبرنگار در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت تا فردا فرصت باقی مانده است تا سه مورد اختلاف باقیمانده یعنی لغو تحریم ها، زمان توافق و سازوکار بازگرداندن فوری تحریم ها حل شود. هیچکس دوست ندارد دست خالی اینجا را ترک کند. اما باید دانست که برای اینکار ضرب الاجل تعیین شده است.