بخشهایی از سخنان محمدجواد ظریف در یک گفتگو را در زیر می خوانید:

- هیچ وقت خواهان حضور در وزارت خارجه نبودم. دوران بازنشستگی به من تحمیل شد. البته باید درست تر بگویم که کنار کشیدن من از کار به من تحمیل شد. برای اینکه بی انصافی به آقای متکی نکرده باشم باید بگویم بازنشستگی من به خواست من و با مخالفت ایشان انجام شد و ایشان مایل به بازنشستگی من نبود.

- من در آن دوران به اندازه ای بیکار بودم که احساس می کردکم اگر بازنشسته شوم حداقل احساس می کنم حقوق بازنشستگی که می گیرم حلال است اما حقوق کارمندی که می گیرم و در ازای آن کاری به من برای انجام دادن محول نمی شود. این مسئله هم تقصیر وزیر امور خارجه نبود و تصمیمی بود که از سطح بالاتری در ریاست جمهوری گرفته شده بود.

- شروع این دوران به من تحمیل شد اما پس از آن کار کردن با دانشجو و حضور در محیط دانشگاهی حضور بسیار آرامش بخش و لذت بخش برای من بود که از ابتدا هم زمانی که مسئولیت داشتم روزی که برای تدریس به دانشگاه می رفتم روز خوبی برای من بود.

- اینکه بعد از مذاکرات هسته ای چه اتفاقی رخ خواهد داد را نمی توانم پیش بینی کنم اما تصمیمی هم برای استعفا دادن ندارم. هر زمانی که حضور خود را مفید نبیتم در شرایط هستیم که بتوانم شاید با فاصله یک ساعت سر کار حاضر نباشم.

- تنها وعده ای که می توانم به مردم بدهم این است که هیچگاه به آنها دروغ نگفته ام و نخواهم گفت.