رایزنی معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا آغاز شد و قرار است ساعتی دیگر ظریف و کری به همراه صالحی، مونیز، معاونان و اشمیت به گفت‌وگو بپردازند.

امروز شنبه در چهارمین روز رایزنی‌های هسته‌ای در لوزان سوئیس رایزنی‌های دو جانبه شرمن، روانچی و عراقچی آغاز شد و قرار است تا ساعتی دیگر وزرای خارجه ایران و آمریکا به همراه صالحی و مونیز و معاونان و اشمیت به گفت‌وگو بپردازند.

قرار است وزرای خارجه ۱ + ۵ امروز و فردا به مذاکرات بپیوندند.