تنش بین واشنگتن و اورشلیم بر سر مفاد توافق احتمالی با ایران شنبه شب افزایش یافت و از دو طرف به نقل از منابع اگاه اتهاماتی به یکدیگر وارد شد.

دو شبکه اسرائیلی به نقل از یک مقام اسرائیلی که نام آن را افشا نکرده بودند، مدعی شدند که دولت اوباما آماده ی پذیرفتن توافقی است که به ایران اجازه نگه داشتن ۶۵۰۰ یا ۷۰۰۰ سانتریفیوژ را می دهد.

در مقابل، شبکه ی اسرائیل از قول یک مقام امریکایی گفت که این اطلاعات «بی اساس و مزخرف» است.

این سخنان مقامات آمریکایی، به سرعت توسط یک منبع اسرائیلی ازشد در دولت نتانیاهو رد شد که گفت دولت اوباما با ۸۰ درصد درخواست های ایران موافقت کرده است.

لازم به ذکر است، شبکه ی ۱۰ اسرائیل مدعی شد که این توافق به ایران اجازه می دهد که بیش از ۷ هزار سانتریفیوژ فعال داشته باشد.

در گزارشی مشابهی، شبکه ی دو اسرائیل اعلام کرد که امریکا اماده است که با ایران توافق کند که این کشور ۶۵۰۰ سانتریفیوژ از ۹ هزار سانتریفیوژ فعلی خود را نگه دارد.

همچنین براین اساس گفته شده است که آمریکا پیشنهاد محدودیت زمانی بین ۱۰ تا ۱۵ سال را به ایران داده است.