مادر دومین تبعه ژاپنی که توسط گروه تروریستی داعش سر بریده شد روز یکشنبه اعلام کرد برای شرح دادن، غم از دست دادن پسر خود کنجی گوتو، نمی‌تواند هیچ کلمه ای را پیدا کند.

جونکو ایشیدو مادر دومین تبعه ژاپنی کشته شده به دست داعش در حالیکه به شدت گریه می‌کرد به خبرنگاران گفت: این اسفناک است اما کنجی رفته است. من نمی‌توانم برای شرح دادن احساساتم درباره مرگ غم انگیز پسرم کلماتی را پیدا کنم.