" یوشی هیدا سوگا " سخنگوی دولت ژاپن در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره صحت فیلم ویدیویی داعش گفت: پس از یک بررسی گسترده ما معتقدیم این فیلم به احتمال زیاد واقعی است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا فرد حاضر در این ویدیو " کینجی گوتو " روزنامه نگار ۴۷ ساله ژاپنی است، گفت: " ما این طور فکر می کنیم. "

گروه تروریستی داعش، چند ساعت پیش فیلم سربریدن گروگان ژاپنی را منتشر کرد.

" کینجی گوتو " دومین گروگان ژاپنی است که به دست داعش سربریده می شود.

" هارونا یوکاوا " اولین گروگان ژاپنی پس از مخالفت دولت ژاپن با پرداخت ۲۰۰ میلیون دلار غرامت، سربریده شد.

سخنگوی دولت ژاپن اعلام کرد که کشورش به مبارزه با تروریسم ادامه می دهد.