«اینکه در چنین شرایطی(صدور حکم برای محمدرضا رحیمی) رئیس جمهوری سابق به جای نوشتن پیام به ملت ایران و پاسخگویی در باب این پرونده، ملت‌های جهان را مورد خطاب قرار داده، از جمله اقدام‌هایی است که در طول دولت‌های نهم و دهم بارها و بارها تجربه شده است.»

محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت های نهم و دهم روز گذشته یکبار دیگر دست به قلم شد و خطاب به ملت‌های جهان نکاتی را از سر خیرخواهی و روشنگری بیان کرد.

وی ملت‌های جهان را مورد خطاب قرار داده و در یکی از بندهای نامه خود تصریح کرده است: «… شیطان به عنوان بزرگترین دشمن انسان، همواره تلاش کرده است تا چهره نورانی پیامبران الهی را مشوه سازد و انسان‌ها را در مسیر گمراهی قرار دهد و خباثت خود را تا آنجا عینیت بخشیده است که همه زشتی‌های تاریخ از دوره تاریک گیوتین، ‌دادگاه‌های تفتیش عقاید، جنگ‌های صلیبی و برده‌داری و استعمار تا اشغال فلسطین، ‌کشتارهای میلیونی در جنگ‌ها، ترورهای گسترده و سر بریدن وحشیانه کودکان و زنان را تحت نام گرایش به دین و ارزش‌های انسانی برنامه‌ریزی و اجرا کرده است و شیطان‌صفتان انسان‌نما نیز به طور کامل در خدمت منویات او بوده‌اند…»

انتشار این پیام در شرایطی است که حکم چند روز پیش دیوان عالی کشور حکایت از آن دارد که برخی از مسئولان و نزدیکان احمدی‌نژاد در دوره ریاست جمهوری‌اش و از جمله مقام ارشد کابینه(معاون اول) هم از گزند دلربایی‌ها و فریب‌کاری‌های شیطان در امان نبوده‌اند. دیوان عالی کشور سرانجام و پس از بررسی مجدد حکم محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری سابق و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت قبل را تأیید کرد.

او به اتهام مفاسد اقتصادی محاکمه و در نهایت به پنج سال و ۹۱ روز حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی، دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد.

اینکه در چنین شرایطی رئیس جمهوری سابق به جای نوشتن پیام به ملت ایران و پاسخگویی در باب این پرونده، ملت‌های جهان را مورد خطاب قرار داده از جمله اقدام‌هایی است که در طول دولت‌های نهم و دهم بارها و بارها تجربه شده است.

فرار به جلو، دامن زدن به حاشیه‌ها و مشغول کردن افکار عمومی به مسائل جانبی و تهدید و هشدار به مخالفان و نهادها سیاست‌های آشنایی است که در دوره یاد شده بارها دیده شده است و شاید برجسته‌ترین نمونه آن که به این بحثمرتبط است، هشداری است که ۸ تیرماه ۹۰ و بعد از جلسه هیأت دولت داد؛ آنجا که در واکنش به انتشار خبرهایی مبنی بر برخورد با برخی اعضای دولت مرتبط با مفاسد اقتصادی، اعضای کابینه را خط قرمز خواند و خط و نشان کشید: «در واقع کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند، دیگر من باید وظیفه‌ قانونی خود را انجام دهم و این حتماً به کشور آسیب می‌زند…»