وزیر امورخارجه صبح دوشنبه در روز هوای پاک و در متروی تهران در جمع خبرنگاران در مترو گفت: در حال حاضر کلیات در مذاکرات مشخص شده؛ اصل غنی سازی، ضرورت برداشتن تحریم ها و حفظ برنامه هسته ای ایران مورد قبول همه واقع شده است. چند ماه پیش رو که در حال مذاکره هستیم در باره جزئیات گفتگو می شود.

ظریف اظهار داشت: مذاکرات پیچیده شده و به جایی رسیده که وارد جزئیات شده ایم چرا که کلیات مشخص است.

وزیر امورخارجه تصریح کرد: البته در مذاکرات بین المللی گرفتاری همیشه در جزئیات است و در حال حاضر با دوستان ده ها ساعت مذاکره می کنند. به همین دلیل نیز با جان کری مذاکرات صریح و جدی داشتیم و به جزئیات رسیدیم

ظریف اضافه کرد: در جزئیات ممکن است مثلا در مورد سانتریفیوژها یا موارد مشابه علاوه بر طول دوران مذاکره متخصصان ساعت ها و روزها با استفاده از برنامه های کامپیوتری و مدل سازی انتخاب های مختلف را بررسی کنند.

وی ااظهارداشت: این یک نشان و افتخار ملی ما هم محسوب می شود که در مورد اقداماتی که دانشمندان جوان ما می کنند بهترین دانشمندان غربی ساعت ها مطالعه انجام دهند تا جزئیاتش را مشخص کنند.

وزیر امورخارجه کشورمان با بیان اینکه به مرحله ای رسیده ایم که در آن، جزئیات بسیار جدی است گفت: نکته ای که همیشه تاکید کرده ایم این است که باید طرف مقابل بپذیرد اگر می خواهد با ایران به راه حل مذاکراتی برسد باید از سیاست فشار دست بر دارد.

ظریف ادامه داد: نمی توانند هم مذاکره کنند و هم فشار را وارد کنند؛ فکر می کنم موضوع روشن شده و در حال حاضر فقط درباره ساز و کار ها مذاکره می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با بحثجدی در وقت لازم به نتیجه برسیم البته کار دشواری است و ممکنه است به نتیجه رسیدن دشوار باشد اما ما با اطمینان، اعتماد به نفس و امید به خدا جلو می رویم.