براساس گزارش‌ها فردی که چند تن را در یک مرکز پست نزدیک پاریس به گروگان گرفته بود، خود را تسلیم پلیس کرد و تمامی گروگان ها نیز بدون هیچ آسیبی آزاد شدند.

پلیس پاریس اعلام کرد که این گروگان‌گیری هیچ ارتباطی به حوادثچند روز پیش در پاریس ندارد.

پیش از این رسانه های فرانسه گزارش داده بودند، فرد گروگانگیر مظنون به حمل سلاح و نارنجک بوده و پنج تن را در این مرکز پست گروگان گرفت. به دنبال این گروگان‌گیری دهها خودروی پلیس در بلوار " شارل دوگل " در شهر کلمبس، هفت مایلی مرکز پاریس مستقر شدند. پلیس اعلام کرد که خود گروگانگیر شخصا به پلیس در مورد این اقدامش تماس گرفته بود.

شبکه آر تی پیش از این نیز از آزادی دو تن از این گروگان‌ها خبر داده بود. در این گروگان‌گیری صدای تیراندازی و گلوله شنیده نشد.