پس از تجارت مواد مخدر و فروش آثار باستانی، گروه تروریستی داعش به سراغ فروش اعضای بدن نیروهای به هلاکت رسیده و گروگانهای زنده خود رفته و طبق گزارشها، تاکنون از این راه دو میلیون دلار درآمد کسب کرده است.

روزنامه دیلی میل انگلستان نوشت: گروه تروریستی داعش چند پزشک بیگانه را به صورت چند ماهه به استخدام خود درآورده است تا اعضای بدن کشته شده های خود اعم از افراد مسلح یا سایر طرفداران داعش را با هدف فروش و تجارت اعضای آنها، از بدن خارج کنند.

این گزارش می افزاید: گروگان های زنده از جمله کودکان نیز قربانی جداسازی اعضای بدن می شوند.

دیلی میل در این زمینه به اظهارات یک پزشک با نام سیروان الموصلی استناد می کند که گفته است: داعش پزشکانی از تابعیت هایی غیر عراقی را به خدمت گرفته است تا شبکه گسترده ای برای تجارت اعضای بدن ایجاد کند و این پزشکان در یکی از بیمارستان های موصل مستقر و مشغول به کار شده اند؛ امری که درآمدهای کلانی را عاید این گروه کرده است.

وی می افزاید: گروه تروریستی داعش سیستمی تخصصی را برای قاچاق اعضای بدن در بازار سیاه با تمرکز بر اعضایی مانند قلب، کبد و کلیه ایجاد کرده است.

به گفته این منبع آگاه، داعش این پزشکان خارجی را در بخشی جداگانه و به دور از سایر همکاران خود به کار مشغول کرده است، به گونه ای که پزشکان محلی حق دیدار با آنها را ندارند. با این وجود، اطلاعات قاچاق اعضای بدن از این بخش تحت نظارت به بیرون درز کرده است.

وی تصریح می کند: بیشتر اعضای مثله شده جنازه ها متعلق به تروریست هایی است که در جنگ کشته و سریعا به بیمارستان منتقل می شوند، زخمی هایی که خویشاوندی ندارند و یا افراد ربوده شده به دست تروریست ها.