دیپلمات ها می گویند، اصرار ایران به لغو قطعنامه های شورای امنیت در رابطه با برنامه هسته ای پس از توافق به عنوان مشکلی جدید در مذاکرات ظاهر شده است.

دیپلمات های غربی می گویند که اگر توافقی هسته ای صورت بگیرد، امریکا و اتحادیه اروپا به سرعت تحریم های اقتصادی علیه را لغو می کنند تا پول زیادی نصیب ایران شود.

این دیپلمات ها افزودند: پس از توافق، قطعنامه ای جدید در سازمان ملل در مورد آنچه تفاهم شده، تصویب می شود.

این دیپلمات ها بیان داشتند: لغو تحریم های شورای امنیت در ارتباط با برنامه هسته ای ایران گام به گام خواهد بود و بستگی به میزان تعهد ایران به مفاد توافق است.

براساس این گزارش، ایران تاکید دارد که قطعنامه های شورای امنیت بسرعت لغو شود.

حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز در صبحانه ی کاری با مطبوعات آمریکا گفت که لغو قطعنامه های سازمان ملل در زمانی قابل قبول، لازمه ی توافق هسته ای است.

یک دیپلمات غربی که در مذاکرات هسته ای حضور دارد گفت: لغو قطعنامه زمان اندکی می گیرد و بیشتر بستگی به ایران و سطح همکاری این کشور دارد.

وی اضافه کرد: ایران می خواهد که تحریم های سازمان ملل به سرعت بغو شود. اما ما باید مطمئن شویم که در چارچوب توافق، انها به تعهدات خود عمل می کنند.