«مرضیه افخم» در باره برخی اخبار منتشره در خصوص ارائه طرحی از سوی یکی از کشورهای عضو گروه ١ + ٥ در ارتباط با اتصالات سانتریفیوژها در تاسیسات هسته ای کشورمان اظهار داشت: در روند مذاکرات فنی و کارشناسی، طرحها و ابتکارات مختلفی ازسوی هیاتها ارائه و مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

وی افزود: با این حال، تاکنون طرحی که مورد پذیرش همه طرفها باشد، مورد موافقت واقع نگردیده است.

دوره جدید مذاکرات هسته ای میان ایران و گروه ۱ + ۵(متشکل از امریکا، روسیه، فرانسه، انگلیس، چین به علاوه آلمان) این روزها در نیویورک در جریان است.