سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر گفت: رئیس جمهور جهت شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک می رود.

نوبخت ادامه داد: سفر رئیس جموهر قطعی شده است اما جزئیات آنرا در نشست خبری دیگری مطرح خواهیم کرد.